+31(0)78-8907375 - info@safety-fire.nl

Noodverlichting

Tijdens een calamitieit is het belangrijk dat de medewerkers en bezoekers het pand snel en geordend kunnen verlaten. een goed ingerichte en functionerende noodverlichting is hierbij van essentieel belang zodat alle vluchtwegen en hulp-en blusmiddelen goed zichtbaar zijn.
Safety-Fire ondersteunt u met een goed advies en controleert elke type noodverlichting met goed opgeleide monteurs conform inspectierichtlijn ISSO79 en NEN-EN 50172.

Volgens het bouwbesluit en de Arbowet dient in ieder gebouw de noodverlichting tenminste éénmaal per jaar te worden gecontroleerd en onderhouden.

Safety-Fire Brandbeveiliging is KIWA gecertificeerd voor het onderhouden van de noodverlichting en de vluchtwegindicatie.