+31(0)78-8907375 - info@safety-fire.nl

Elektrisch gereedschap keuringen


Het keuren van elektrisch gereedschap

Het keuren van elektrisch gereedschap behoeft specifieke kennis en apparatuur. Zo dienen al uw elektrische arbeidsmiddelen gekeurd te worden op basis van de NEN 3140 norm. Onder elektrische arbeidsmiddelen verstaan we al uw elektrisch gereedschap, maar ook verlengsnoeren, printers en meetapparaten.

De ARBO-wet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige werksituatie om het risico zo minimaal mogelijk te houden.

De richtlijn: de NEN 3140 norm

Voor het creëren en onderhouden van een veilige werkplek heeft het Nederlands Normalisatie-instituut de NEN 3140 norm uitgegeven. Hierin staan alle criteria voor het beheren en keuren van uw elektrisch gereedschap.

Welke apparatuur moet ik precies keuren?

Alle apparatuur wat een elektrisch risico oplevert moet worden gekeurd, zoals: elektrische handgereedschappen, werktuigen, apparaten, verlengsnoeren, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en (geïsoleerde) gereedschappen. Hoe hoger het elektrisch risico, hoe vaker er gekeurd moet worden.

Safety-Fire Brandbeveiliging kan voor u alle soorten elektrisch gereedschap keuren.Alle monteurs van Safety-Fire zijn gecertificeerd voor het keuren van elektrisch gereedschap.